ENG | FRA

Motorisch leren

24 nov '16

Bij motorisch leren gaat het erom dat:

  1. Spelers technieken onder de knie krijgen
  2. Die zij in trainingen gevarieerd beheersen
  3. En ook in wedstrijden onder stress
  4. Zodat ze leiden tot het best mogelijke resultaat
  5. Die gewaarborgd blijft op lange termijn

Dat laatste is natuurlijk het belangrijkste. Wat blijft er echt ‘hangen’ van een trainingsperiode? Iemand kan in een bepaalde training wellicht een prestatieverbetering laten zien op basis van de feedback van de trainer, maar dat is geen garantie dat diegene ook iets geleerd heeft. Als een speler aan het begin van de volgende training dezelfde taak niet kan reproduceren, is kennelijk niets geleerd. Om de retentie op het hoogste niveau te krijgen bestaan een aantal leerstrategieën waarvan expliciet leren en impliciet leren het belangrijkste zijn om tegenover te zetten.

Expliciet leren is een heel bewust proces. Bijvoorbeeld wanneer technische aanpassingen worden gedaan met aandacht voor de details van de verandering. Een speler zal daartoe interne aandacht nodig hebben die dichtbij zichzelf is. Die aandacht is vooral gericht op de uitvoering van de beweging. ‘kantel je pols iets’, ‘houd je schouder langer achter’, ‘racketblad omhoog richten’. In tennis is dit van oudsher een veel gebruikte methode. Hierbij gaat het om de perfecte bewegingsuitvoering.

Impliciet leren gaat veel onbewuster. Dit is een manier van leren die vooral doelgericht en functioneel is. Techniek is dan niet per se de leidraad, maar het resultaat van het handelen wel. Als het resultaat continu gehaald wordt, dan ligt daaraan klaarblijkelijk een bewegingspatroon aan ten grondslag dat klopt bij dat individu. De aandacht is vooral gericht op het effect in de omgeving. ‘raak de bal voor je’, ‘speel ruim over het net’, ‘zorg dat de bal een meter van de zijlijn stuitert’. Ook deze methode wordt veel gebruikt. De feedback die een speler krijgt verloopt via knowledge of result.
Resultaten zijn namelijk de sturende factor. Immers, aandacht voor perfectie leidt af van waar het werkelijk om draait en dat is rendement.

Discussiëren over welke methode effectiever is, is niet nodig want de ene methode staat niet los van de andere. Echter, uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat externe aandacht veel effectiever is dan interne aandacht! Het bewijs hiervoor is overweldigend! (sinds 1998, Dr. G. Wulf en medewerkers). Voor trainers is het dan ook de uitdaging om spelers middels impliciet leren naar een hoger niveau te brengen. Impliciet leren heeft namelijk twee voordelen:

  1. Skills blijven beter overeind onder stress
  2. De kans dat je vergeet hoe het moest, is klein
Motorisch leren
« Terug naar overzicht

Official partners & sponsors


top